14-5-2022 De zanglijster beziet de tuinen van hofstede en zingt het hoogste lied hoorden Adriaan en Netty.
DSCN3565.kl