Koekoek

Koekoek

26-5-2024 Daar zit en wacht de koekoek hoog in het gebladerte op een prooi. De foto is van Ineke.

Dodaars

Dodaars

25-5-2025 In het spookmeer zwemt en duikt onbekommerd de dodaars gadegeslagen door Ineke en Piet van Dijk.

Raven

Raven

24-5-2024 We hebben al jaren een stel raven in de buurt. Regelmatig horen we hun gekras. Ineke zag ze.

Mevrouw Klauwier

Mevrouw Klauwier

23-5-2024 Mevrouw Klauwier was in de buurt. Beiden in de top van takken loeren naar insecten. Foto van Ineke.

Grauwe klauwier

Grauwe klauwier

22-5-2024 Ineke van dijk spotte de grauwe klauwier. Goed te zien vanuit de tuin van het Voorhuis.

Zwarte specht

Zwarte specht

21-5-2024 De infrarood camera registreerde de zwarte specht. Geen scherpe foto, maar duidelijk genoeg.

Grote bonte specht

Grote bonte specht

20-5-2024 De grote bonte specht deed zich tegoed aan een smakelijk stuk hout noteerde de infrarood camera.

Groene specht

Groene specht

19-4-2024 De groene specht is na al het gehamer in de grond op zoek naar lekkers toe aan kleine pauze.

Buur Haas

Buur Haas

17-5-2024 Vanmorgen vroeg kwam buur Haas Jacqueline Sluis begroeten.Elke dag laat hij zich wel even zien.

Heggenmus

Heggenmus

16-5-2024 De heggenmus nestelt, jawel, in heggen. Hier zingt hij even op het dak en werd gesnapt door Jacqueline.

Koekoek

Koekoek

15-5-2024 Een koekoek laat zich niet makkelijk fotograferen. Toch lukte het Jacqueline. En wel in volle vlucht.

Groenling

Groenling

14-5-2023 Een groenling, die kanariegeel is. Een fiere inborst heeft hij zeker constateerde Jacqueline Sluis.