uitkijken

Sind februari 2017 is er een vogelkijkhut gebouwd. Hij staat aan de rand van een ven. Langs het ven is een oeverzwaluwenwand. Naast het ven ligt uitgestrekt een heideveld, afgewisseld met bomen en struiken. Hier huizen de dieren van Takkenhoogte. Reeën, dassen en hazen en allerlei gevogelte zijn te zien vanaf de hut. Deze vogelhut is alleen toegankelijk voor gasten. Stichting het Drentse Landschap beheert het gebied.

Er zijn al vele foto’s vanuit de vogelhut gemaakt. Opeen mooie dag dreven er 26 kuifeenden. De roodborsttapuit werd gezien. Een paartje grauwe ganzen was aan het grazen, Geelgorzen en goudvinken vlogen van tak naar tak. Het witgatje, de dodaars en de ijsvogel verrasten ons en natuurlijk de vele oeverzwaluwen.