23-7-2022 Twee reebruine ogen, die keken de fotograaf aan. Er was contact. Eventjes. Maar precies lang genoeg.
kopvaneenree