30-5-2022Het puttertje overziet vanuit zijn hoge positie in de lindeboom zijn domein. Het nest is nabij.
DSCN8802.kl