10-11-2021 Een Parelamaniet. Let op de parelachtige korrels op de hoed. Een drupje regen erbij en ze glanzen.
Parelamaniet.kl