16-11-2021 Als of het afgesproken werk is zo vliegen de ganzen keurig in een rij op gelijke afstand van elkaar.
DSCN4285.kl