4-12-2021 Op de pruimenboom groeit tussen de mossen dit exemplaar. Misschien de Fopzwam denkt Maarten.IMG_7756.kl