12-3-2023 De aalscholver gaat wat kleur betreft geheel op in zijn omgeving. Alleen de snavel verraadt hem.DSCN3740.kl