27-4-2021 Blauwtjes genoeg tussen ons pas ingezaaide gras. Wonderlijk schouwspel tussen dans en vlucht.
DSCN2116.kl