23-4-2021 De blauwborst werd wel gehoord, maar niet gezien. Hier een uit de buurt. Zonder meer een juweel.
DSCN1993.d kl