21-1-2023 De aalscholver in beeld. Evenwichtskunstenaar. Wankel op een takje met zijn vleugels gespreid.
DSCN2853.kl