27-9-2021 De Vlaamse Gaai zien we met eikels heen en weer vliegen. Hij brengt zijn wintervoorraad op peil.DSCN4613.kl