27-3-2024 De witte kwikstaart is ak weer een kleine twee weken hier. Een heerlijk onrustig vogeltje.
DSCN9298