16-6-2022 Wat een wonderlijke vogel is de kneu toch. Symfonie in rood. Prachtig op de plaat gezet door André en Hilde.
kneu.kl