Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart

4-5-2021 Vanuit het Hooghuis nam Adriaan van Wijck deze foto. Vreemde naam trouwens. Vind je niet?

IJsgors

IJsgors

3-5-2021 De ijsgors is gespot door gasten vogelaars. Niet gefotografeerd, wel geschilderd door Rein Stuurman.

Spiegelbeeld

Spiegelbeeld

02-05-2021 Vanuit de kijkhut fotografeerde Adriaan van Wijck deze sperwer, die hier in de buurt zijn thuis heeft.

Schittering

Schittering

1-5-2021 De Canadese gans is een vertrouwde gast in het Spokenplasje. Schitteren in het water. Het is zijn vak.

Van onderen

Van onderen

30-4-2021 Je hoort hem zo duidelijk. De tjiftjaf, maar je ziet hem niet. Nu wel van onderen, hoog in de boom.

Snuffelaar

Snuffelaar

29-4-2021 Deze bodem snuffelaar van een vink loopt gevaar. Hij gaat verscholen in het gras. Ziet hij me?

Geelgors

Geelgors

28-4-2021 De verenpracht van de geelgors is het bewonderen waard. Een ongenaakbare schoonheid.

Blauwtjes

Blauwtjes

27-4-2021 Blauwtjes genoeg tussen ons pas ingezaaide gras. Wonderlijk schouwspel tussen dans en vlucht.

Nestmateriaal

Nestmateriaal

26-4-2021 Deze koolmees heeft voorkeur voor uiterst comfortabel nestmateriaal. Zeg daar meer eens ‘nee’ tegen.

Lammetjesdag

Lammetjesdag

25-4-2021 De heide van de Wildenberg herbergt nu talloze lammetje van de Schoonebeker heideschaap. Een zeldzaam ras.

Nog een paalgast

Nog een paalgast

24-04-2021 Onbeweeglijk zat mevrouw roodborsttapuit op de afgeknotte berk op de uitkijk. Op zoek naar wie?

Blauwborst

Blauwborst

23-4-2021 De blauwborst werd wel gehoord, maar niet gezien. Hier een uit de buurt. Zonder meer een juweel.